Algemene voorwaarden van Camping Hitjesvijver

Annuleringsvoorwaarden Camping Hitjesvijver

Het kan voorkomen dat u uw vakantie wilt annuleren. U kunt de reservering voor het begin van uw vakantie opzeggen, wanneer u dit schriftelijk aan ons kenbaar maakt. Na ontvangst van de schriftelijke annulering wordt de reservering geannuleerd conform onderstaande voorwaarden, gebaseerd op het tijdstip van annulering. Dit betekent dat er (buiten de toeristenbelasting) kosten verbonden zijn aan een annulering. 

Tenzij er afwijkende annuleringsvoorwaarden met u overeengekomen zijn, zal Camping Hitjesvijver na aftrek van reserveringskosten/administratiekosten, de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

  • Bij annulering meer dan 3 maanden voor aankomstdatum betaalt u 15% van de overeengekomen prijs;
  • Bij annulering binnen 3 tot 2 maanden voor aankomstdatum betaalt u 50% van de overeengekomen prijs;
  • Bij annulering binnen 2 tot 1 maand voor aankomstdatum betaalt u 75% van de overeengekomen prijs;
  • Bij annulering binnen 1 maand voor aankomstdatum betaalt u 90% van de overeengekomen prijs;
  • Bij annulering op de dag van ingangsdatum, betaalt u 100% van de overeengekomen prijs.

Het annuleren van een vakantie brengt helaas kosten met zich mee. Daarom adviseren wij u een annuleringsverzekering af te sluiten. In bijzondere situaties worden de annuleringskosten (of niet genoten reisdagen bij vroegtijdig vertrek) door de verzekeraar gedeeltelijk of zelfs voor 100% vergoed. 

Campingreglement Camping Hitjesvijver

Om het verblijf voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te maken, hebben we een aantal regels opgesteld. Indien een gast zich hier niet aan houdt, kan dit opzegging van het verblijf tot gevolg hebben.

1. Bij aankomst en vertrek dient men zich te melden bij de receptie. 

2. Uw auto mag niet op uw kampeerplaats geparkeerd worden, maar dient op een van de parkeerplaatsen op de camping of op de parkeerplaats voor de camping geparkeerd te worden. Het is niet toegestaan uw motorvoertuig te gebruiken voor intern vervoer op de camping. Motorvoertuigen van bezoekers worden niet toegestaan op de camping. Bezoekers mogen hun auto parkeren op de parkeerplaats voor de camping. 

3. Op de camping geldt een maximum snelheid van 5 km per uur, d.w.z. stapvoets. Met de toegangssleutel kunt u 24 uur per dag met de auto de camping verlaten. Binnenrijden is tussen 23:00 en 08:00 uur niet toegestaan. Per gemaakte reservering mag er maximaal 1 auto op de camping geparkeerd worden, mits er voldoende parkeerplaatsen zijn.

4. Wij besteden veel zorg aan de sanitair gebouwen om ze in optimale, schone staat te houden. Help ons daarbij: zorg dat het schoon en netjes blijft. Kinderen tot 10 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene in de sanitair gebouwen komen. Mocht er iets aan de hand zijn, meldt u het aan ons, dan zullen we het zo snel mogelijk aanpakken.

5. Bezoekers en logees dienen zich vooraf te melden bij de receptie en het bezoekers- of overnachtingstarief te voldoen. Voor deze gasten geldt dit campingreglement uiteraard ook. Uw bezoek dient in verband met de rust voor 22.00 uur de camping verlaten te hebben. De ingeschreven gast is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar bezoekers en/of logees. 

6. De “fluistertijd” geldt van 22.00-09.00 uur. Muziek is alleen toegestaan indien dit geen geluidshinder veroorzaakt voor de omgeving.

7. Gebruik van het zwembad is geheel voor eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid, die van uw gezin en van uw gasten, daar er geen toezicht is bij het zwembad. Er mag niet gedoken worden in het zwembad en kinderen tot 12 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene het zwembadterrein betreden. Bezoekers die wensen te zwemmen dienen zich vooraf te melden in de receptie en het zwemtarief te betalen.

8. Uw afval kunt u kwijt in de daarvoor bestemde containers. Gebruik van vuilniszakken is verplicht.

9. Het is niet toegestaan de dieren van de kinderboerderij te voederen, zij hebben een aangepast voederschema, van bijvoeren kunnen ze erg ziek worden.

10. Het spelen in de speeltuin is voor eigen risico, zorg daarom altijd voor toezicht van ouders/verzorgers.

11. Voor gebruik van uw barbecue dient u een brandveilige plaats te zoeken, dus zeker niet op het gras, onder bomen en in de buurt van tenten. U dient te allen tijde een emmer water naast de barbecue te hebben staan. Bij zeer droog weer kan een verbod worden uitgevaardigd. Open vuur is ten strengste verboden.

12. Roken is in alle gebouwen ten strengste verboden.

13. Het storten van afvalwater en legen van chemische toiletten is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde afvalputten en niet in de toiletgebouwen.

14. Gebruik of het in bezit hebben van drugs, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. Overtreders zullen met onmiddellijke ingang van de camping verwijderd worden.

15. De staanplaats of verhuuraccommodatie dient ongeschonden en schoon te worden achtergelaten. Eventuele schade en schoonmaakkosten aan de kampeerplaats, verhuuraccommodatie, beplanting, gebouwen of campingvoorzieningen worden verhaald op de huurder.

16. Uw hond moet altijd aangelijnd zijn en mag niet tot last zijn van andere gasten. Blaffen dient te worden tegengegaan. Laat uw hond altijd buiten de camping uit, tegenover de camping is een hondenuitlaatplaats. Eventuele ongelukjes dient u op te ruimen. Honden van bezoekers en logees zijn niet toegestaan.

17. Op de dag van vertrek dient u uiterlijk om 11.00 uur de camping te verlaten, anders betaalt u de volledige dagprijs. Indien u wilt verlengen moet u dit een dag van tevoren aangeven. Dit geeft niet het recht de plaats te behouden indien deze al vergeven is.

18. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van gasten alsmede voor ongevallen die gasten of bezoekers overkomen.

19. De directie behoudt zich het recht voor personen, kampeermiddelen, voertuigen enz. van de camping te verwijderen die zich niet aan deze en ‘normale’ gedragsregels houden. Bij verwijdering of vervroegd vertrek krijgt men geen restitutie van het betaalde kampeergeld.

20. Het melden van verdachte zaken wordt op prijs gesteld. Met deze informatie zal vertrouwelijk worden omgegaan.